Några bilder från Örnsköldsvik 2004-02-18.
Alla bilder är tagna av Micael Lindgren.

DLL 0911D.
Rc4 1146.
Rc4 1192.
Rc4 1192, 1146.
Rc4 1192, 1146.
Rc4 1192, 1146.
Rc4 1192, 1146.
Rc4 1192, 1146.
Rc4 1192, 1146 & DLL 0911D.
Har Green Cargo nytt Litt. Rc4 119?
Stridsfordon 90 i väntan på att lastas.