Bilder av godståg nummer 6931 & 6932, dessa vart tagna i samband med Lars Olof Linds artikel i Tåg 10-05.
Samtliga bilder är tagna av Micael Lindgren.


 

Tågnummer 6931 draget av T44 348 syns när tåget passerar perrongen vid Örnsköldsvik C på Botniabanan.
Tågnummer 6931 drar Z70 701 som varit på reparation hos Euromaint i Vännäs.
T44 348 drar fram vagnar med tunnplåt som ska lastas om för transport till Hannels Industrier.
T44 348 drar fram vagnar med tunnplåt som ska lastas om för transport till Hannels Industrier.
T44 348 drar fram vagnar med tunnplåt som ska lastas om för transport till Hannels Industrier.
T44 348 drar fram vagnar med tunnplåt som ska lastas om för transport till Hannels Industrier.
T44 348 drar fram vagnar med tunnplåt som ska lastas om för transport till Hannels Industrier.
T44 348 har lämnat vagnar med tunnplåt som ska lastas om för transport till Hannels Industrier, tidigare gick dom ända fram men kommunen beslutade att lägga ner hamnspåren.
T44 348.
T44 348.
T44 348.
T44 348.
Tågnummer 6932 draget av T44 348.
Tågnummer 6932 draget av T44 348.
Tågnummer 6932 draget av T44 348.
Tågnummer 6932 draget av T44 348.
Tågnummer 6932 draget av T44 348.
Tågnummer 6932 draget av T44 348.
Tågnummer 6932 draget av T44 348.
Tågnummer 6932 draget av T44 348.
Tågnummer 6932 draget av T44 348 med Z70 724 på släp, denna bild har även varit med i Tåg nummer 10 2005.
Tågnummer 6932 draget av T44 348.
Tågnummer 6932 draget av T44 348.