Bilder från en resa till Sollefteå och Långsele 2005-09-21.
Samtliga bilder är tagna av Micael Lindgren. 

Sollefteå C. Bangården i Sollefteå.
Hector Rail draget av Rc3 1050 & 1048.
Tågnummer 41896.
Hector Rail draget av Rc3 1050 & 1048.
Tågnummer 41896.
Hector Rail draget av Rc3 1050 & 1048.
Tågnummer 41896.
Hector Rail draget av Rc3 1050 & 1048.
Tågnummer 41896.
Hector Rail draget av Rc3 1050 & 1048.
Tågnummer 41896.
Hector Rail draget av Rc3 1050 & 1048.
Tågnummer 41896.
Hector Rail draget av Rc3 1050 & 1048.
Tågnummer 41896.
BV PMV 3836C fd. Y7 1158.
BV PMV 3836C fd. Y7 1158. T44 395.
Hector Rail draget av Rc3 1050 & 1048.
Tågnummer 41896.
Hector Rail draget av Rc3 1050 & 1048.
Tågnummer 41896.
Hector Rail draget av Rc3 1050 & 1048.
Tågnummer 41896.
Hector Rail draget av Rc3 1050 & 1048.
Tågnummer 41896.
Lokstallet i Långsele. Lokstallet i Långsele.
Långsele C. Långsele C.
Godsmagasinet i Långsele. Godsmagasinet i Långsele.
Transwaggon i Långsele. Bangården i Långsele.
Bangården i Långsele. Norra utfarten i Långsele.
Norra utfarten i Långsele. Tågnummer 4004 draget av Rc4 1147.
Tågnummer 4004 draget av Rc4 1147. Tågnummer 4004 draget av Rc4 1147.
Tågnummer 4004 draget av Rc4 1147. Tågnummer 4004 draget av Rc4 1147.
Tågnummer 4004 draget av Rc4 1147. Tågnummer 4004 draget av Rc4 1147.
Tågnummer 4004 draget av Rc4 1147. Tågnummer 4004 draget av Rc4 1147.
Tågnummer 4004 draget av Rc4 1147. Tågnummer 4004 draget av Rc4 1147.
Godsmagasinet i Sollefteå. Sollefteå C.
Rail Combi tågnummer 42496 draget av Rc4 1285. Rail Combi tågnummer 42496 draget av Rc4 1285.
Rail Combi tågnummer 42496 draget av Rc4 1285. Rail Combi tågnummer 42496 draget av Rc4 1285.
Rail Combi tågnummer 42496 draget av Rc4 1285. Rail Combi tågnummer 42496 draget av Rc4 1285.
Rail Combi tågnummer 42496 draget av Rc4 1285. Rail Combi tågnummer 42496 draget av Rc4 1285.