Här kommer en bildserie med bland annat växling med T44 och några tagna från Botniabanan 2006-03-21.
Samtliga bilder är tagna av: Micael Lindgren

 

Här gick Mellanselsbanan över Modovägen, till vänster syns Botniabanan.
Här gick Mellanselsbanan ner mot Örnsköldsvik C.
T44 346 växlar tankvagnar som ska ingå i dagens godståg med nummer 9202.
T44 346 växlar tankvagnar som ska ingå i dagens godståg med nummer 9202.
T44 346 växlar tankvagnar som ska ingå i dagens godståg med nummer 9202.
Det går utför med T44 346.
Rc4 1312 väntar på vagnar vid godsmagasinet.
Rc4 1312 väntar på vagnar vid godsmagasinet.
Rc4 1312 väntar på vagnar vid godsmagasinet.
Här ser ni början på bangården innan resecentret i Örnsköldsvik.
Till höger syns tunnelöppningen mot söder på Botniabanan.
Till höger syns tunnelöppningen mot söder på Botniabanan.
Örnsköldsvik C uppifrån Botniabanan.
Rc4 1312 väntar på vagnar vid godsmagasinet.
Örnsköldsvik C uppifrån Botniabanan.
Rc4 1312 väntar på vagnar vid godsmagasinet.
Bron ner mot Domsjö fabriker.
Bron ner mot Domsjö fabriker.
Rc4 1312 på väg mot kontaktledningen på Mellanselsbanan.