Lördagen den 22/4 2006 åkte jag ut i solskenet just innan det började skymma för att titta litet på och runt Botniabanan samt ett snabbt besök på Örnsköldsvik C och resultatet av denna tur finns det bildbevis på nedan.
Samtliga bilder är tagna av: Micael Lindgren.


 

LMV 1984B fd. Y6 1095 på godsbangården i Arnäsvall.
LMV 1976 fd. Y6 1048 på godsbangården i Arnäsvall.
LMV 1987 på godsbangården i Arnäsvall.
LMV 1976 & LMV 1984B på godsbangården i Arnäsvall.
LMV 1979B fd. Y6 1093 på godsbangården i Arnäsvall.
Bild mot norr på godsbangården i Arnäsvall.
TRV 1991 fd. SJ OhÖ 80-74-985 0 på godsbangården i Arnäsvall.
Bild mot söder på godsbangården i Arnäsvall.
Översiktsbild på godsbangården i Arnäsvall där Botniabanan kommer att ha fem spår och enligt planerna ska även Örnsköldsviks Kommun äga två egna frilastspår.
Spår 3 mot norr.
Bild mot norr på godsbangården i Arnäsvall.
Bild mot söder på godsbangården i Arnäsvall.
Obevakad övergång på Botniabanan.
Oms 44-74-3717651-7.
Borta till höger är det dubbelt stopp.
Bild mot norr på godsbangården i Arnäsvall tagen från viadukten på E4.
Bild mot norr på godsbangården i Arnäsvall tagen från viadukten på E4.
I Arnäsvall rinner det en bäck under järnvägen.
Ovannämnda bäck syns uppe till höger i bild.
Övergång mellan Willys och Ö&B som verkar vara för gångtrafikanter men enligt vad jag kan se i snön har det passerat en och annan skoter i vinter.
Är det någon som vet varför denna övergång byggts?
Vid Örnsköldsvik C stod T44 380.
MAK G 1206 DLL 0911D.
Rexwal Services AG hade glömt en vagn vid godsmagasinet i Örnsköldsvik.
MAK G 1206 DLL 0911D.