Bilder från en resa till Hallsberg och Örebro.
Samtliga bilder är tagna av Micael Lindgren.

 

Rc4 1289 vid lokstallet i Hallsberg.
Rc3 1054 vid lokstallet i Hallsberg.
Rc4 1191 vid lokstallet i Hallsberg.
Rc3 1041 vid Centralverkstaden i Örebro.
Rc3 1045 vid Centralverkstaden i Örebro.
Banverket DLL 0908D vid Centralverkstaden i Örebro.
Z65 526 vid Centralverkstaden i Örebro.
Z65 652 vid Centralverkstaden i Örebro.
Y1 1271 på Hallsberg C.
Rc6 1344 på Hallsberg C.
V5 179 vid lokstallet i Hallsberg.
Hector Rail 142.001-7 vid lokstallet i Hallsberg.
Hector Rail 142.002-5 Calloway vid lokstallet i Hallsberg.
Rc2 1072 vid lokstallet i Hallsberg.
Rc4 1159 vid lokstallet i Hallsberg.
Rc4 1318 passerar Hallsberg C.
Översiktsbild på infarten till  lokstallet i Hallsberg.
Rc4 1170 vid lokstallet i Hallsberg.
Rc4 1320 vid lokstallet i Hallsberg.
Någon som gillar Boogie? Dessa hittade jag på Centralverkstaden i Örebro.