Under ett antal veckor har ÖJS arbetat med att försöka återställa stations huset i Björnsjö, förra året demonterade vi det mesta i inredningsväg från Björna station, i Björnsjö hade Fortifikationsverket kapat bort alla icke bärande väggar men nu är vi på god väg att återställa stationen.
Bilder på detta och passerande tåg ser ni nedan.
Vi som jobbar är: Hans Lindgren, Bengt Lindgren, Micael Lindgren.
Samtliga bilder är tagna av: Micael Lindgren.