Bilder från Bengt Sundins modell järnväg, det finns bilder från när Bengt kör LGB.
Samtliga bilder är tagna av Micael Lindgren.