2009-06-09 Transitio X52 9062 gjorde hastighetstest i 180km/tim "Gröna tåget" i samarbete med Botniabanan AB, Banverket, KTH och Bombardier.

Den 14:e september 2008 satte Gröna Tåget nytt hastighetsrekord på svensk järnväg, 303 km/tim. Rekordet sattes på Västra stambanan mellan Skövde och Töreboda.

Bilderna är tagna vid järnvägsbron över Nätraån samt på väg in i Skrike tunnel.

Under juni 2009 provkör Botniabanan AB järnvägsanläggningen på Botniabanans södra del mellan Örnsköldsvik och Solums mötesstation vid Ångermanälven, cirka 60 km, och tåget kommer att köras i mycket höga hastigheter för att prova hur elkraft och kontaktledning fungerar, vad som händer med monterad utrustning bl.a. i de långa tunnlarna, luftmotstånd i tunnlar samt många andra funktioner. Därigenom förvissar vi oss om att Botniabanan är en fungerande och säker järnväg. Trafikstyrningssystemet ERTMS provas inte denna gång.

Botniabanan byggs för 250 km. Ett höghastighetståg färdas 69,5 meter/sekund eller 1 km på 14,4 sekunder och behöver 3 km för att få stopp.

Nedan ser ni bilder från en varm och trevlig dag på Botniabanan.

Fotograf: Micael Lindgren

 


 

Järnvägsbron över Nätraån.
Järnvägsbron över Nätraån.
Järnvägsbron över Nätraån.
Skrike tunnel.
Järnvägsbron över Nätraån.
Transitio X52 9062 gjorde hastighetstest i 180km/tim "Gröna tåget" här passerar tåget järnvägsbron över Nätraån.
Transitio X52 9062 gjorde hastighetstest i 180km/tim "Gröna tåget" här passerar tåget järnvägsbron över Nätraån.
Transitio X52 9062 gjorde hastighetstest i 180km/tim "Gröna tåget" här passerar tåget järnvägsbron över Nätraån.
Transitio X52 9062 gjorde hastighetstest i 180km/tim "Gröna tåget" här passerar tåget järnvägsbron över Nätraån.
Transitio X52 9062 gjorde hastighetstest i 180km/tim "Gröna tåget" här är tåget på väg igenom Skrike tunnel.
Transitio X52 9062 gjorde hastighetstest i 180km/tim "Gröna tåget" här är tåget på väg igenom Skrike tunnel.