Bilder från Resecentrum i Örnsköldsvik.
Samtliga bilder är tagna av: Micael Lindgren.