Här visas bilder från ankomst av X52 9062 på Örnsköldsvik N och nattåget på Örnsköldsvik C.
Bilderna på Ök N: Micael Lindgren. Ök C: Bengt Lindgren.


 

Entrén till Örnsköldsvik Norra vid Ångermanlandsgatan.
Entrén till Örnsköldsvik Norra vid Ångermanlandsgatan.
Information om stationsområdet på Örnsköldsvik Norra.
Robel LMV 1988 på stickspåret i väntan på uppdrag.
Här börjar ERTMS vid Ök N 231 sett mot söder.
Örnsköldsvik Norra sett norrut.
Efter lång väntan kom äntligen X52 9062 till Örnsköldsvik Norra 20.08, ordinarie ankomst var 19.28.

 

Avstigande resenär på Örnsköldsvik C.
Nattåget nyligen ankommet på Örnsköldsvik C.
Rc6 1400 gör rundgång på Örnsköldsvik C.
Rc6 1400 gör rundgång på Örnsköldsvik C.
Rc6 1400 kopplas i hop med nattåget på Örnsköldsvik C.
Klart för avgång mot Stockholm.