Bilder från Mellansel 1978.
Samt bilder från spårbyte i Anundsjö.
Fotograf Bengt Lindgren.


 

Makadamtåg parkerat.
Troligen en mätvagn, ser ny ut.
Godsmagasinet.
Lokföraren tittar ut ur Ma 833.
SJ-Eamo 20-74-598 0 210-5
Ma 833.
SJ-Eamo 20-74-598 060-4.
Godståg anländer.
En trevlig kran på bangården.
Tb 285 kör ut från port ett för att passera vändskivan.
Makadamvagn i nyskick.
Makadamvagn i nyskick.
Ma 833 med godståg.
T43 233 på vändskivan, undra vem den unga pojken är?
Persontåg draget av Rc och godståg draget av Ma på spår 2 & 3.
Godståg anländer.
Ma 959 och ett godståg draget av Rc mult.
Ma 959 och ett godståg draget av Rc mult.
Ma 959 med en lokförare som har en vacker skjorta.
Rc2 1070.
Rc2 1144 med avgående persontåg.
Rc2 1144 med avgående persontåg.
Rc2 1070 och Rc2 1144 med godståg.
Lokstallet och motortralla 3678 och 3347.
T43 233, Rc2 1070 och Rc2 1144 samt tåg på ingående.
Rc2 1070 avgår medan Rc2 1144 väntar.
Ma 959.
Ma 959.
Rc2 1144 med persontåg på spår 3.
Spårbyte mot Anundsjö.
Z65 547 drar makadamtåget.
Spårbyte mot Anundsjö.
Spårbyte mot Anundsjö.
Spårbyte mot Anundsjö.
Spårbyte mot Anundsjö.
Spårbyte mot Anundsjö.
Spårbyte mot Anundsjö.
Spårbyte mot Anundsjö.
Spårbyte mot Anundsjö.
Spårbyte mot Anundsjö.
Järnvägsbron över Moälven.
Resande på perrongen samt spårspring.
Rc2 1128 ankommer med resandetåg.
Rälsbusståget från Örnsköldsvik antagligen med Y8 1135 och UFV 2041.
Personalen på expeditionen.
Lossning av resgods sedan vidare med perrongtruck.
Rc2 1072 ankommer med resandetåg, lägg märke till den fina postbussen.
Rc2 1072 ankommer med resandetåg.
Stationen norrifrån.
Stationen söderifrån.