Bilder från Sundsvall och Mellansel.
Samtliga bilder är tagna av Bengt Lindgren.


 

Td 0386 på Sundsvall C.
Td 0386 på Sundsvall C.
Td 0386 på Sundsvall C.
Zags 781 4 233-2 på Sundsvall C.
X2 2003 + UA2 2818 + UB2 2705 + URB2A 2902 + UB2 2709 + UB2X 2511 på Sundsvall C.
X2 2003 på Sundsvall C.
UA2 2818 på Sundsvall C.
UB2 2705 på Sundsvall C.
URB2A 2902 på Sundsvall C.
UB2 2709 på Sundsvall C.
UB2X 2511 på Sundsvall C.
UB2X 2511 på Sundsvall C.
X2 2003 + UA2 2818 + UB2 2705 + URB2A 2902 + UB2 2709 + UB2X 2511 på Sundsvall C.
Mittnabotåget X52 9042 "Ewert Ljusberg" på Sundsvall C.
Stena TMZ 1408 växlar i Mellansel.
Stena TMZ 1408 växlar i Mellansel.
Stena TMZ 1408 växlar i Mellansel.
Railcare Vossloh 69 901-8 passerar Mellansel.
Railcare Vossloh 69 901-8 passerar Mellansel.
Railcare Vossloh 69 901-8 passerar Mellansel.