2015-08-23 ankom Svenska Järnvägsklubbens tågnummer 24489 på besök hos ÖJS i Björnsjö.
Tåget drogs av Ra 846 och resenärerna som var 85 till antalet fick åka klassiska brunvagnar.
ÖJS hade sina rälsbussar ute och igång, vi körde modelltåg i stationshuset och hade försäljning i godsmagasinet.

 

Y7 1001 och Y8 1135 väntar på resenärerna. Y7 1001 och Y8 1135 väntar på resenärerna.
Tåg 24489 med Ra 846 anländer i Björnsjö. Tåg 24489 med Ra 846 anländer i Björnsjö.
Tåg 24489 med Ra 846 anländer i Björnsjö. Tåg 24489 med Ra 846 anländer i Björnsjö.
Tåg 24489 med Ra 846 anländer i Björnsjö. 85 resenärer från SJK har anlänt.
Tåg 24489 med Ra 846 ankommit i Björnsjö. Folk från tåget vallfärdar mot loksjkulet.
Lars Nilsson tar igen sig på förarplats i Y7 1001. Erik Trulsson språkar med intresserade resenärer.
Svante Wennberg och Henrik Reuterdahl m.fl. vid teknikhuset. Bengt Lindgren sköter bl.a. försäljningen.
Sören Hellberg njuter av solen i Björnsjö. Svante och Hasse planerar inför avresan.
Erik Trulsson hade med sig sin X5 216. Bengt Lindgren sköter bl.a. försäljningen.
Kl. 14.04 var det avresa mot Gävle. Stopp och tack för denna gången.