Nytt fordon till Primus Motor.

Den 10 juni 2001 övertog Primus Motor på deposition från Ostkustbanans vänner rälsbussen Y8 1135 med släp UFV 2041.
Dessa fordon tillsammans med Y7 1144 var de sista av denna typ som gick på 
Mellanselsbanan innan Y1/YF1 övertog trafiken.
Primus Motor har som bekant den enda kvarvarande rälsbussen tillverkad av Hägglund & Söner YBo6 773 ( deposition SMoK ) den genomgår förnärvarande en omfattande revision.
Det är angeläget för föreningen att inneha ett fordon så vår ambition att erbjuda resor på Mellanselsbanan kan genomföras.
Den 14 juni var det pressvisning och vårt första uppdrag kom den 30 juni och det var en företagsbeställning.
Med två rälsbussar kan vi i framtiden planera bättre inför nästa år med fasta turer.
Det finns intresse för att föreningens verksamhet skulle kunna ingå i ett Ekomuseum i framtiden, men då måste vi t.ex. kunna erbjuda resor som ligger fast i en tidtabell.
Viktigt att understryka är att det enbart handlar om museitrafik med turistiska förtecken.
Texten på Y8 1135 "Rädda Inlandsbanan" kommer vi att behålla då det i föreningen finns stort intresse för Inlandsbanans framtid.
Alla bilder är tagna av Bengt Lindgren om det inte står något annat.

Y8 1135 + UFV 2041 en av attraktionerna under arrangemanget 
"3 dar i hamn".
Sundsvall 2001-06-10
Anders Andersson vid OKBv loket H24.
Till höger Primus Motors sekreterare Olle Dahlbäck med videokamera och några steg efter Olle ser vi Staffan Lundkvist.
Sundsvall 2001-06-10
Resenärer i Y8 1135 i samband med "3 dar i hamn", rälsbussen gick en gång i timmen mellan 10.00 - 17.00 under 3 dar.
Sundsvall 2001-06-10
Trevligt med industrispår bland bebyggelse, här passerar Y8 1135 Claes Ohlsons butik i Sundsvalls hamn.
Sundsvall 2001-06-10
Härliga korsningar som man låter ligga kvar, ett trevligt inslag för tågdiggare, spårkorset stör ingen.
Sundsvall 2001-06-10
Här kommer Y8 1135 på sista körningen för året.
Sundsvall 2001-06-10
Bengt Sundin tankar Y8 1135 inför färden till Örnsköldsvik.
Sundsvall 2001-06-10
Här kopplas Y8 1135 samman med UFV 2041 inför färden till Örnsköldsvik och Primus Motor.
Sundsvall 2001-06-10
Anders Andersson fäller bommar tillsammans med Per Andersson, förare och den som "vutar" Y8 1135 till Ök, Magnus Eriksson OKBv till höger.
Sundsvall 2001-06-10
Tåget mot Örnsköldsvik avvaktar klarsignal för att gå ut på linjen, huvudlinjen mot Sundsvall C syns ovanför rälsbussen.
Sundsvall 2001-06-10
När tåget mot Ök väl fick klarsignal passerades Suc utan stopp, här passerar vi Västra Station.
Sundsvall Västra 2001-06-10
Färden gick på OKB spår mot Härnösand, här passerar vi Timrå stn.
Timrå 2001-06-10
Bron över Bergeforsen var en av några intressanta broar under resan.
Bergeforsen 2001-06-10
Här passeras bron söder om Stavreviken stn.
Stavreviken 2001-06-10
Stationen och godsmagasinet i Stavreviken ses här väl bevarade.
Stavreviken 2001-06-10
Första stoppet under resan mot Ök blev i Härnösand, när resan fortsätter byter vi bana från Ostkustbanan till Härnösand - Sollefteå Järnväg ( HSJ ).
Härnösand 2001-06-10
Primus Motors sekreterare Olle Dahlbäck och kassören Bengt Lindgren poserar framför föreningens senaste fynd Y8 1135 + UFV 2041.
Härnösand 2001-06-10, Foto: Micael Lindgren
Här syns tydligt att BV planerat att lägga spåret under Höga Kusten bron
Höga Kusten bron 2001-06-10
Tyvärr ångrade BV sig i sista stund och lät linjen svänga till vänster, synd.
Höga Kusten bron 2001-06-10
Förutom det vackra fordonet syns här till vänster Anders Andersson, förare Per Andersson och tkl i Krf vid ställverket som ger klar mot Långsele.
Kramfors 2001-06-10
Anders Andersson provar förarstolen på Y8 1135.
Linjen mellan Kramfors och Prästmon 2001-06-10
Kl. 20.04 ankom tåget till Prästmon och där mötte medlemmen Jan Stattin i regnet, vi bytte några ord med Jan och pratade naturligtvis järnväg och tittade på den nyrestaurerade stationen.
Prästmon 2001-06-10
Väl framme i Långsele möter vi den norrgående "stålpilen" med
Green Cargo loket Rc4 1197.
Långsele 2001-06-10
Primus Motor tåget har ankommit till Lsl på spår 2.
Långsele 2001-06-10
Växling av tåget sker vid lokstallet.
Långsele 2001-06-10
Y8 1135 på vändskivan.
Långsele 2001-06-10
UFV 2041 växlas med handkraft.
Långsele 2001-06-10
Efter växlingsmanövern får Per Andersson klart att gå ut mot linjen.
Långsele 2001-06-10
Tummen upp för resan mellan Lsl - Ök.
Från vänster: Olle Dahlbäck och Anders Andersson.
Långsele 2001-06-10
Ska man ta en paus, varför inte på en "häftig" bro.
Y8 1135 + UFV 2041 på Forsmobron.
Forsmo 2001-06-10
Anledningen till stoppet ser ut att vara "smoking", f.v. Per Andersson, Micael Lindgren, Olle Dahlbäck & Anders Andersson.
Forsmo 2001-06-10
Nu var det inte bara järnvägsfreakar och gamla gubbar som åket med tåget, man ska börja i tid, Axel Andersson följde med för att övervaka sin pappa Per hur han egentligen kör rälsbuss.
Någonstans på linjen mellan Suc - Ök 2001-06-10
Oron spreds i tåget när vi blev omkörda av länsman, kan det ha varit fortkörning eller?
Ramvik 2001-06-10
Stopp för tågmöte, till höger LMV 973 f.d. Y7 1157 en av Banverkets ombyggda rälsbussar, förövrigt den rälsbuss som vår förare för dagen Per Andersson använder i sitt dagliga arbete åt Banverket.
Selsjön 2001-06-10
Y8 1135 har fått Primus Motor dekal.
Örnsköldsvik 2001-06-10
UFV 2041 med Primus Motor dekal.
Örnsköldsvik 2001-06-10
Pressvisning av Y8 1135 och UFV 2041.
Örnsköldsvik 2001-06-10
Till vänster Primus Motors tunnelbanevagn
SL Litt. 2901 och Y8 1135.

Örnsköldsvik 2001-06-10
Y8 1135 + UFV 2041 + Y7 1144 på ingående till Själevads stn.
Själevad 1981-12-17