Här kommer bilder av tåg 9074 draget av Rc4 1279, 2004-12-23.
Samtliga bilder är tagna av Micael Lindgren.