Bilder av Tåg 9074 2004-12-16, draget av en nylackerad Rc4 1297.
Foto: Micael Lindgren.