Hägglund & Söner på spåret.

Den rubriken passar utmärkt på företaget som allt sedan de första spårvagnarna 1932 har till och från tillverkat material med spåranknytning.
Under 60 och 70-talet genomgick företaget stora förändringar.
1980 övertog man tillverkningen av Rc-loks korgar, företaget tillhörde vid den här tidpunkten ASEA koncernen.
Dessa bilder visar den första korgen Rc4 1289 när den lastas och sänds i väg till ASEA i Västerås.

Text: Bengt Lindgren, Foto: Hägglunds och Bengt Lindgren

Rc4 1289 Lev.foto 001 650x429.jpg (40398 byte) Lokkorg på Rs vagn har dragits ut.
1980-08-14
Rc4 1289 Lev.foto 002 650x429.jpg (52520 byte) Arbetet med att fästa korgen i Rs vagnen har påbörjats.
1980-08-14
Rc4 1289 Lev.foto 003 650x483.jpg (68113 byte) Första Rc loks leveransen från Hägglund & Söner blev Rc4 1289, korgen är lastad på
Rs 31-74-390 0 762-4.
Till höger syns hytten till Z62 som under 1980 byggdes om till Z67.
1980-08-14
Rc4 1289 Lev.foto 004 650x424.jpg (48442 byte) Lokkorgen klar för avgång till ASEA i Västerås vid Örnsköldsviks C.
1980-08-14
Rc4 1289 Lev.foto 005 650x425.jpg (49672 byte) Rc4 1289 22 år efter leveransen nu på egna hjul.
2001-02-22