Bilder från den nya lokverkstaden i Örnsköldsvik
Alla bilder är tagna av Micael Lindgren.

 

Lokverkstad i Örnsköldsvik, litet i skuggan av Botniabanebygget.
I förgrunden syns Rc2 1108 och Rc4 1306.
Något soligare bild på den nya lokverkstaden i Örnsköldsvik.
En bilder från insidan, vagnen på bilden är: GC Lnps 42-74-413 1099-7
En bilder från insidan, vagnen på bilden är: GC Lnps 42-74-413 1099-7
En bilder från insidan, vagnen på bilden är: GC Lnps 42-74-413 1099-7
En bilder från insidan, vagnen på bilden är: GC Lnps 42-74-413 1099-7