Här kommer ett några bilder på tågnummer 9303 och en del BV Fordon.
Foto: Micael Lindgren 2005-06-20.


 

BV DLL 0912D.
BV DLL 0912D.
Örnsköldsvik C.
BV 0128M.
Här väntar stridsfordon 90 på avgång.
BV SPR 2070 & PLB 0755D.
GC T44 260 & 353 åker ner mot Domsjö i tågnummer 9303.
GC T44 260 & 353 åker ner mot Domsjö i tågnummer 9303.
GC T44 260 & 353 åker ner mot Domsjö i tågnummer 9303.
GC T44 260 & 353 åker ner mot Domsjö i tågnummer 9303.
GC T44 260 & 353 åker ner mot Domsjö i tågnummer 9303.
GC T44 260 & 353 åker ner mot Domsjö i tågnummer 9303.
GC T44 260 & 353 åker ner mot Domsjö i tågnummer 9303.
GC T44 260 & 353 väntar på att få gå in på fabriksområdet.
GC T44 260 & 353 väntar på att få gå in på fabriksområdet.
Vy mot timmerterminalen inuti GC T44 260.
Manöverpanel på GC T44 260.
Vy mot timmerterminalen inuti GC T44 260.
GC T44 353  inne på timmerterminalen.
GC T44 260  inne på timmerterminalen.
GC T44 260 & 353 inne på timmerterminalen.
Här slutar den blivande kontaktledningen.
Nu lämnar vi timmerterminalen i väntan på att vagnarna ska lastas av.
GC T44 260 & 353 utanför Örnsköldsvik C.
GC T44 353 utanför Örnsköldsvik C.
GC T44 260 utanför Örnsköldsvik C.
GC T44 260 & 353 utanför Örnsköldsvik C.
BV SPR 2070.
BV PLB 0755D.
BV SPR 2070.
BV PLB 0755D.