Inlandsgods drog tungt timmer från Ök den 11/4 2003. de tyngsta stockarna vägde 1400 kg. och hade en diameter på ca. 60 cm , tåget drogs av TMY 1132.
Här lastas timmer på Transvaggons Laas vagnar.
Färdiglastad Nordvaggon vagn DB Litt. Laas 20-80-4305763-7
IBAB Loket är för första gången i Örnsköldsvik. Det är dock inte första gången denna typ av lok är i Ök.
Ett timmertåg drogs av BSM TMY 1111 och Tågab TMY 103.
IBAB´s TMX 1013 och 1014 har tillsammans med TGOJ T43 dragit " rysstimmer " till Dorotea under 2002.
BSM TMY 1111 och Tågab TMY 103 på Domsjö´s timmerterminal.
IBAB Littera TMX 1014 och TGOJ T43.
IBAB Littera TMX 1013 och TGOJ T43 240.

Alla bilder är tagna av Bengt Lindgren.