Några bilder från när Primus Motor var på seminarium på Sveriges Järnvägsmuseum 2004-02-07
 

Micael Lindgren representerade Primus Motor och Bengt Lindgren var där för JHRF´s (Järnvägshistoriska Riksförbundet).

Samtliga foton är tagna av Micael Lindgren

 

Bengt Lindgren håller anförande inför mötesdeltagarna.
Morrgan Claesson håller anförande inför mötesdeltagarna.
Mötesdeltagarna lyssnar med stort intresse.
SJ Litt. Pa 27, tillverkat av ASEA 1914.
SJ Litt. F 621, tillverkat av ASEA och NOHAB 1945.
SJ Litt. Ra 988 (4), tillverkat av ASEA, Vagn & maskinfabriken i Falun och NOHAB 1961.
Middag på lördagskvällen där vi hade mycket trevligt.
Middag på lördagskvällen där vi hade mycket trevligt.
Z49 158, tillverkat av Kalmar Verkstad 1945.
En massa Rc-lok i Gävle. OBS, stor bild.
GC Litt. Rc4 1165, tillverkat av ASEA och NOHAB 1976.
GC Litt. Rc4 1306, tillverkat av ASEA 1981.
En massa Rc-lok i Gävle.
GC Litt. Rc4 1306 & 1165.
TKAB X51-DB 203.