2006-05-25 besökte ÖJS Långsele modelljärnvägs klubb, det vart en mycket trevlig dag som uppskattades av alla besökare.
Alla littera är jag inte säker på så om ni hittar fel vore det vänligt om ni hör av er.
Samtliga bilder är tagna av Micael Lindgren.


 

Fisktåget väntar på möte. Landskapsbild.
Bureåborg. Bro innan infarten till Bureåborg.
Renar vid spåret. Tunnelöppning.
Timmervagnar. Dm med videovagn på släp väntar på avgång.
Dm 874 och El16 2212 vid Forsmo C. Dm3 med malmtåg.
BlueX tåg lämnar Svartlien. Ma 882 och Di3 641 vid Svartlien C.
Svartlien C. Flygplan i gräset.
Lastbil som lastas. Industriområde.
Sågverk. Pappersbruk.
Rc2 1083 drar fisktåget. Bil parkerad vid spåret.
Ma 882. Älg i faunan.
Svartlien. Svartlien.
Svartlien. Landskapsbild.
Dm3 976-977-978. Älg i faunan.
Fisktåget. Älg i faunan.
Renar vid spåret. Dm3 i tågmöte med fisktåget.
Malmtåg på väg in i en tunnel. Malmtåg i en tunnel.
Malmtåg i en tunnel. Malmtåg på väg ut ur en tunnel.
Malmtåg på väg ut ur en tunnel. Malmtåg kommer till Svartlien.
Bengt Sundin ser malmtåget passera Svartlien. Malmtåget passerar Svartlien.
Malmtåget lämnar Svartlien. Långt malmtåg passerar Svartlien.
Malmtåg i en tunnel. Malmtåg i en tunnel.
Älg i faunan. Skogsparti som inte går att rösta på.
Älg i faunan. Forsmo C.
Bergsskreva. Landskapsbild.
Bengt Sundin äger denna videovagn. Fort går det för Di3 641.
Skrotbilar dumpade vid en sjö. Älg som gömmer sig i skogen.
ASJ tillverknings skylt. Hg 765.
Dm3, Z65 och ett F lok. Malmtåget lämnar Svartlien.
F 631 i Svartlien. F 631 och en okänd Da i Svartlien.
Z65 520. Ue 537.
Dm3 976+977+978. Malmtåg kommer till Svartlien.
Dm3 976+977+978 + F 631 och Da. Dm3 976+977+978 + F 631 och Da.
T44 376 drar timmertåg. D 365.
S1 938, tror jag. Malmtåg på väg ut ur en tunnel.
Malmtåg på väg ut ur en tunnel i hög fart. Malmtåg på linjen.
Fisktåget dras av Rc2 1083 & Rc6 1388. Fisktåget passerar i skogen.
Fisktåget dras av Rc2 1083 & Rc6 1388. Fisktåget dras av Rc2 1083 & Rc6 1388.
Fisktåget dras av Rc2 1083 & Rc6 1388. Di3 641+Ma 882+3 st Dm3 och en Dm.
El16 2212 ankommer till Svartlien. El16 2212 ankommer till Svartlien.
BlueX draget av Rc6 1420. BlueX draget av Rc6 1420.
BlueX draget av Rc6 1420. Badnymf i Bureåborg