Bilder från Mikaelboda med bl.a. den nyligen nedsmutsade Dm3 1223-1241-1224.
Samtliga bilder är tagna av Bengt Lindgren.

 

Bild tagen från perrongen i Mikaelboda med Posten i bakgrunden.
Buss 100 mot sundsvall hindras av både en polisbil och ambulans på grund av en olycka vid hotellet i Mikaelboda.
I Mikaelboda står Dm3 1223-1241-1224 väntar på förare innan avgång mot Bengtsfors med Hansele som slutstation. På spår 4 står Dm3 1225-1242-1226 efter att ha varit i stallet i Mba för service. Fortfarande gamla strålkastare.
I Mikaelboda står Dm3 1223-1241-1224 väntar på förare innan avgång mot Bengtsfors med Hansele som slutstation. På spår 4 står Dm3 1225-1242-1226 efter att ha varit i stallet i Mba för service. Fortfarande gamla strålkastare.
Dm3 1223-1241-1224 börjar rulla mot Bengtsfors och Hansele som slutstation
Dm3 1223-1241-1224 jämsides med en X2 i Mikaelboda.
Dm3 1223-1241-1224 börjar rulla mot Bengtsfors och Hansele som slutstation
Dm3 1223-1241-1224 lämnar Mikaelboda, ställverket syns till vänster i bild.
Dm3 1223-1241-1224 börjar rulla mot Bengtsfors och Hansele som slutstation