Om ÖJS

Historia

Örnsköldsviks Järnvägssällskap bildades av några järnvägsentusiaster 2005 med ambitionen att bevara delar av ortens järnvägs- och industrihistoria och då speciellt den som är förknippad med verkstadsföretaget Hägglund & Söner. Man fick tidigt tillgång till motorvagnen Y6 773, en av få kvarvarande motorvagnar tillverkade av Hägglund, och började köra trafik för allmänheten på järnvägsnätet i närområdet. Vid årsskiftet 2012/2013 kunde man av Trafikverket förvärva Björnsjö station belägen mellan Mellansel och Vännäs längs stambanan genom övre Norrland. Där fanns förutom stationshuset också en före detta uppställningsplats för ställverksvagnar som hört till omformarstationen mellan Gottne och Mellansel. Man fick då en möjlighet att förvara sina fordon under tak och dessutom ett relativt väl bevarat stationshus med utrymme att bygga upp de till föreningen donerade modelljärnvägarna plus påbörja iordningställandet av ett museum som visar järnvägens och Hägglunds utveckling i Örnsköldsviksområdet. Föreningen äger idag två motorvagnar och två motorvagnssläp varav det ena är långtidsutlånat till Järnvägsmuseet i Gävle.


Föreningen idag

Ända sedan starten 2005 har en liten men ihärdig skara medlemmar jobbat på med reparation och renovering av fordon, underhåll av stationshuset, bygge av modelljärnvägar mm mm. Under åren som gått har det dock blivit tydligare och tydligare att Björnsjös ocentrala läge gör det svårt att locka publik till utställningar och modelljärnvägar i stationshuset. Fokus läggs därför i första hand på att anordna resor med rälsbussarna. Eftersom föreningen saknar egna tillstånd har resorna tidigare alltid skett i någon annans förenings regi. Detta har oftast fungerat bra men eftersom tillvägagångssättet belastat de andra föreningarna med en hel del arbete utan att de själva haft någon större nytta av det beslutade ÖJS 2022 att själva skaffa de tillstånds som behövs. Detta är ett omfattande arbete som kommer att ta minst ett år. De första resorna i egen regi planeras därför ske under sommaren 2026.


Hyr en rälsbuss!

Har du också drömt om en tur med ett alldeles eget tåg? Detta kan lätt bli verklighet för en dag. Våra två rälsbussar Y7 1001 och Y8 1135 går att hyra av så väl företag, föreningar, privatperson som offentlig sektor. Syftet kan vara vilket som helst men några möjligheter är för firmafesten, 50-årskalaset, pensionärsutflykten eller som transport till något annat evenemang. Rälsbussarna har totalt 80 sittplatser och kan framföras på de flesta järnvägslinjer utom på Botniabanan mellan Umeå och Sundsvall. Resor till Örnsköldsvik påbörjas därför i Tvillingsta. Kontakta vår klubbmästare Linus Källgren för att få veta mer.


Medlemskap

Föreningen välkomnar alla med intresse för bevarandet av teknik- och järnvägshistoria. Medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften på 200 kronor på plusgiro 154 48 57- 4. Skriv namn, adress och gärna e-postadress på inbetalningskortet. Är man bosatt på samma adress om en fullt betalade medlem kan man bli familjemedlem vilket kostar 50 kronor per år. En familjemedlem får inga egna pappersutskick per post men har i övrigt samma förmåner som en fullt betalande medlem.


Styrelse 2024

Ordförande Fredrik Holmberg
Kassör/kontaktperson Linus Källgren
Sekreterare Roger Larsson
Ledamot Perola Egerlid
Ledamot Erik Trulsson
Ersättare Kristina Persson
Ersättare Thomas Olofsson


Övriga funktioner 2024

Säkerhetschef Linus Källgren
Trafikchef Roger Larsson
Maskinchef Fredrik Holmberg
Modelljärnvägsansvarig Thomas Olofsson
Revisor Lars Nilsson
Revisorsersättare Kenneth Landgren
Hemsida Fredrik Holmberg


Kontakt

Klubbmästare/kontaktperson:

Linus Källgren
0730-750828
E-post: ojslinus@outlook.com


Föreningens postadress:

Örnsköldsviks Järnvägssällskap
Läktvägen 1
892 41 Domsjö