Om ÖJS


Örnsköldsviks Järnvägssällskap är en ideell förening som har ambitionen att bevara Örnsköldsviks järnvägs- och industrihistoria, speciellt den som är förknippad med verkstadsföretaget Hägglund & Söner. Föreningen äger två rälsbussar (Y7 1001 och Y8 1135) plus två rälsbussläp, varav det ena är långtidsutlånad till Järnvägsmuseet i Gävle. Y8 1135 är i körbart skick medan Y7 1001 behöver några justeringar för att gå igenom besiktningen. Föreningen förvärvade 2012/2013 Björnsjö station plus tillhörande lokstall belägen mellan Mellansel och Vännäs längs stambanan genom övre Norrland. Det blev en möjlighet att förvara fordonen under tak och dessutom utnyttja ett relativt väl bevarat stationshus. I stationshuset kan man se de till föreningen donerade modelljärnvägarna och de påbörjade arbetet med iordningställandet av ett museum som visar järnvägens och Hägglunds utveckling i örnsköldviksområdet.

Föreningen anordnar varje år trafik för allmänheten. Ett årligen återkommande inslag är körningen till Björnsjö marknad mellan Tvillingsta (Örnsköldsvik) och Björnsjö, men också körning på uppdrag av såväl offentlig som privat sektor.

Föreningen välkomnar alla med intresse för bevarandet av teknikhistoria, speciellt Örnsköldsviks järnvägshistoria. Det finns möjlighet att delta i ordningsställandet av ett museum som visar järnvägens och Hägglunds utveckling i området eller i alla renoveringsprojekt som innefattar såväl stationshus som rälsbussar. Välkommet är också visionära idéer om hur föreningen bäst bevarar järnvägshistorien.

Om du vill bli medlem:
Skriv namn & adress på inbetalningskortet. Avgiften är 200kr och sätts in på plusgiro 154 48 57- 4. Om du har e-post skriv också det på inbetalningskortet.

Vill du kontakta oss i annat ärende. Ring eller skriv till föreningens ordförande:

Fredrik Holmberg
Läktvägen 1
892 41 Domsjö
0660 - 13 558
0702 - 52 81 01
E-post: fredrik.holmberg@animato.se

Föreningens adress:
Örnsköldsviks Järnvägssällskap
Läktvägen 1
892 41 Domsjö