Hotade och borttagna spår i Örnsköldsvik.

Tidigare har vi visat vad som hänt med spårområden i Mellansel, här följer vi upp centrala delar av Örnsköldsvik.

 

I kommunens placering av "Inre hamnen" föreslås att industrispåret till oljehamnen rivs.
Primus Motor har givetvis protesterat och hävdar att spåren ska ligga kvar för framtida nyttjande, från kommunens sida framhålls att spåren skall bort för att möjliggöra utveckling i form av byggande av lokalytor.
I dag finns det i stort 50.000 kvm produktionsyta i anslutning till eller i omedelbar närhet till spåren, mycket talar för järnvägstransporter och då kan spåren vara till stor nytta.
De transporter som förekommer på hamnspåren är i första hand tunnplåt till Hanells Industrier och färdiga produkter för Norge och Europa marknaderna, WIBAX som hyr av kommunen i oljehamnen har också behov av spåren för div. leveranser till hamnen.
Från kommunens sida anser man att samtliga transporter kan flyttas över till lastbil och det är en uppfattning som även Green Cargo framhåller, kostnaden för omlastningar sägs ligga på drygt 100.000 kronor per år, vem som ska stå för denna kostnad är inte klarlagt.
Vi inleder med skisser och bilder från oljehamnen och de bangårdar fram till Örnsköldsviks hamn.

 

Infartsväxeln till oljehamnen.
Foto: Bengt Lindgren 1998-09-12, Oljehamnen Örnsköldsvik.
Bangård utanför grindarna, 2 spår fram till stoppbockarna, det högra nyttjas av Primus Motor för uppställning av våra rälsbussar, det vänstra spåret är ett lastspår för WIBAX.
Foto: Bengt Lindgren 1998-09-12, Oljehamnen Örnsköldsvik.
WIBAX anläggning till vänster, tidigare har den nyttjats av OK och BP.
Foto: Bengt Lindgren 1998-09-12, Oljehamnen Örnsköldsvik.
Tankvagn SJ Litt. Uh 20-74-0702387-9
Ägare: Ojlekonsumenterna ( OK ), hemstation Malmö.
Foto: Bengt Lindgren 1976-05-18, Oljehamnen Örnsköldsvik.
Tankvagn SJ Litt. Uh 20-74-0700712-0
Ägare: Svenska BP AB.
Foto: Bengt Lindgren 1976-04-22, Oljehamnen Örnsköldsvik.
Tankvagn SJ Litt. Uh 20-74-0700710-4
Ägare: Svenska BP AB, hemstation Sundsvall.
Foto: Bengt Lindgren 1976-05-18, Oljehamnen Örnsköldsvik.
Tankvagn SJ Litt. Uh 20-74-0700688-4
Ägare: Svenska BP AB, hemstation Värtan.
Foto: Bengt Lindgren 1992-03-01, Oljehamnen Örnsköldsvik.
Tankvagn SJ Litt. Uh 20-74-0702782-1
Ägare: Svenska Shell.
Foto: Bengt Lindgren 1992-03-01, Oljehamnen Örnsköldsvik.
Tankvagn för transport till WIBAX, Litt. SNCF 33-87-7994029-9
Ägare: Tiphook Rail.
Foto: Bengt Lindgren 1999-04-29, Oljehamnen Örnsköldsvik.
Bangård vid AMU / Lernia, växeln i förgrunden sedd från oljehamnen, något längre fram ligger växeln till spår 3, den asfalterade ytan som syns litet längre bort efter bangården tillkom som lastplats för UNOZON i samband med en stor leverans till Ryssland.
Foto: Bengt Lindgren 1998-09-12, Örnsköldsvik.
Bangård vid AMU / Lernia, den gula fastigheten till vänster är UNOZON, som framgår av bilden är trafiken på spår 3 numera obefintlig, men visst ser man möjligheter i den lastkaj som fortfarande finns till höger på fastigheten.
Foto: Bengt Lindgren 1998-09-12, Örnsköldsvik.
Den 3 spåriga bangården fortsätter förbi ytterligare en industrifastighet (vänster) ägd av Hanells Industrier i Örnsköldsvik, denna fastighet innehåller i dag ett bussgarage i den närmsta delen och Nybergs Måleri i den bortre.
Foto: Bengt Lindgren 1998-09-12, Örnsköldsvik.
Samma bangård och fastigheter, till vänster ligger fortfarande växeln som leder över gatan mot f.d. ASG terminalen, spåret går in i fastigheten men är i dag asfalterat och ej brukbart, men om asfalten tas bort ges möjligheter till trafik.
Som synes nyttjar Poståkeriet den mittersta delen och har mycket nära till spåren för en framtida utveckling.
Längst bort har Preem ett mindre lager och kontor.
Foto: Bengt Lindgren 1998-09-12, Örnsköldsvik.
Denna bild från 1977 visar då alla spår brukades.
Fastigheten till höger hade då SAAB och Lantmännen som hyresgäster.
Foto: Bengt Lindgren 1977-07-26, Örnsköldsvik.
Kylvagnar stod uppställda för lossning efter hamnspåret vid SAAB / ANA till och från.
På bilden en Frigoscandia vagn SJ Litt. Igs 21-74-0839021
Foto: Bengt Lindgren Juni 1976, Örnsköldsvik.
Denna kylvagn var lastad med varor till CeJi Kolonial.
SJ Litt. Ibblps-v 20-74-8058685-9
Foto: Bengt Lindgren 1977-04-20, Örnsköldsvik.
Ofta nyttjades bangårdarna vid Hanells fastigheter för uppställning av icke verksamma vagnar.
På bilden en SJ Litt. Hbikks-v 42-74-2372068-4
Foto: Bengt Lindgren 1993-08-02, Örnsköldsvik.
Ofta nyttjades bangårdarna vid Hanells fastigheter för uppställning av icke verksamma vagnar.
På bilden en SJ Litt. Gbs-t 21-74-1504144-4
Foto: Bengt Lindgren 1994-09-04, Örnsköldsvik.
Infartsväxeln till Hanells Industrier.
Foto: Bengt Lindgren 1977-07-26, Örnsköldsvik.
Samma infartsväxel 25 år senare.
Foto: Bengt Lindgren 1998-09-12, Örnsköldsvik.
SJ Litt. Z70 701 växlar Shimmnsvagnar till Hanells Industrier.
Foto: Bengt Lindgren 1993-08-20, Örnsköldsvik.

 

HANELLS INDUSTRIER

Vid Hanells Industrier har transporterna till företaget bestått av tunnplåt från SSAB i Borlänge.
Färdigprodukter transporteras inom Sverige på lastbil, och ut i Europa och Norge på tåg, vagnarna med tunnplåt består oftast av Litt. Shimmns och färdigprodukter av Gbs/Hbis.
Nedan några bilder från lastspåret vid Hanells Industrier.

 

SJ Litt. Gbs-u 21-74-1503256-4
Foto: Bengt Lindgren 1993-01-23, Örnsköldsvik.
SJ Litt. Gbs 21-74-1501765-6
Foto: Bengt Lindgren 1993-06-07, Örnsköldsvik.
SJ Litt. Gbs 21-74-1500362-3
Foto: Bengt Lindgren 1995-02-05, Örnsköldsvik.
SJ Litt. Shimmns 35-74-4668098-6
Foto: Bengt Lindgren 1996-03-09, Örnsköldsvik.
SJ Litt. Shimmns 53-74-4773059-5 Transwaggon / SSAB och Shimmns 33-74-4668003-1 SSAB
Foto: Bengt Lindgren 1996-08-11, Örnsköldsvik.
Fyra Shimmns vagnar under avlastning.
Foto: Bengt Lindgren 2001-06-18, Örnsköldsvik.
SJ Litt. Shimmns 33-74-4668026-2
Foto: Bengt Lindgren 2001-06-18, Örnsköldsvik.

 

Sträckan Hanells Industrier - Örnsköldsviks Hamn

Spårområdet från Hanells Industrier till Örnsköldsviks hamn hade ytterligare en anslutning, vid Övik´s Järn & Metall återfanns växeln som anslöt till KF lager, spåret nyttjades även för uppställning av skrotvagnar som lastades direkt från skrotfirman som låg till höger om den borttagna växeln, KF spåret gick in i lagret och genom fastigheten.
I dag kan spåret som gick genom KF lagret hittas nedbäddat i asfalt bakom fastigheten som i dag nyttjas av bl.a. Botniabanan AB, Banverket samt en del andra företag.

 

Stickspåret till gamla KF lagret i Örnsköldsvik.
Foto: Bengt Lindgren 1977-06-22, Örnsköldsvik.
Skiss över spåren utmed Sjögatan.
Gjord av Bengt Lindgren, 2002-03-18.
Principskiss - Industrispår mot oljehamnen.
Gjord av Bengt Lindgren, 1998-09-10.
Principskiss - Spår i oljehamnen.
Gjord av Bengt Lindgren, 2002-02-23.