Vad gör föreningen ÖJS?

Vi vill väcka intresse för just DIN medverkan eller stöd för det fortsatta arbete med att väcka intresse för järnvägen, om och omkring Örnsköldsvik.

Om du vill bli medlem eller vill kontakta oss i annat ärende.

Allt du behöver göra är:

Skriv ditt namn & adress på ett inbetalningskort och betala in 150:- som ett års medlemskap kostar på Postgiro nummer: 154 48 57 - 4  var noga med att fylla i rätt namn, adress & telefonnummer (valfritt).

Eller ring 070 - 36 51135 (Bengt Lindgren) för mer information.

Telefon till Webbmaster

Micael Lindgren: 070 - 351 31 84

Du kan också skicka ett e-post till :
Webbmaster

eller: micaellindgren@gmail.com

Adress:

Örnsköldsviks JärnvägsSällskap
Veckevägen 4
892 34 Domsjö
Organisationsnummer: 802422-9059
Telefon:
070 - 36 51135
E-post:
bengtlindgren@o-vik.com