Välkommen till Örnsköldsviks Järnvägssällskap


ÖJS är en förening för alla som på ideell grund vill bedriva museal järnvägstrafik och främja intresset för järnväg och järnvägens historiska betydelse i framför allt Norrland.

Vinter i Björnsjö.Aktuellt just nu

----------

Nästa styrelsemöte är onsdag 6/3 klockan 19.00.

----------

Har du lust att hjälpa till med något? Kontakta vår klubbmästare Linus Källgren via e-post linus.kallgren@hotmail.com eller telefon 0730-750828.

----------

Föreningen har ännu inte lämnat in någon ansökan om eget gemensamt säkerhetsintyg och då samarbete med andra föreningar blir svårare och svårare, inte minst på grund av byråkratiska orsaker, planeras inga körningar 2024. Under året kommer istället en satsning på rälsbussarna och Björnsjö station att göras.

----------


Uppdaterad: 2024-01-20

Besökare sedan 1999-12-14

good hits
Websites Statistics Tool

Obs! Den här sidan använder inte cookies och säljer ingen information om dig till Google.