Kommande trafik

Örnsköldsviks Järnvägsällskap

Välkomna till Björnsjö och Örnsköldsviks Järnvägssällskap.

 
ÖJS kommer att delta under Björnsjö marknads dagar den 30 – 31 juli 2016.

 

ÖJS kommer att visa våra rälsbussar, stationsområdet med bl.a. den numera ”synliga” lastplatsen som var huvudanledningen till att det överhuvudtaget

blev en station i Björnsjö.
 
En viktig del i ÖJS verksamhet är modelljärnvägarna. Vi försöker att spegla något av MJ historian genom vår Märklin anläggning från senare delen av 60-talet. Vidare har vi en modernare bana med C-räls som nu fått bl.a. ett lokstall. Vi har vidare påbörjat en ”uppfräschning” av landskapet och förbereder digitalisering.
 

Vi visar Sven Perssons järnväg som fått en ”ansiktslyftning” med

Thomas Olofssons skickliga händer. Vidare har enl. Svens önskan banan fått

ett lokstall med plats för två lok.

 

I samarbete med Örnsköldsviks museum förbereds en mindre Hägglunds utställning som kommer att finnas i väntsalen under hösten 2016.

 

Expeditionen har fått en vägg som avgränsar exp. och godsmagasinet. 

Denna är dock provisorisk och kommer att ersättas med en som motsvarar originalväggen när vi hittat passande väggbeklädnad.

 

I godsmagasinet har vi flyttat försäljningsområdet mot expeditionen. 

Den stora banan kommer att utvecklas med vissa fasta byggnader som lokstall, stationshus, bangårdar etc. Ambitionen ar att vi skall kunna köra både lik och växelström i framtiden.

 

Hans Lindgren har jobbat med väntsalsgolvet, justerat till dörrarna till köks avdelningen och angränsande rum så att de både går att stänga och låsa. Sov- och vardagsrum tillhörande lägenheten kommer att tömmas och upprustas.

 

Välkomna!


 

Styrelsen - Örnsköldsviks Järnvägssällskap.

 

Vid frågor kontakta: Bengt Lindgren  070-365 11 35, Micael Lindgren 070-3513184.

 

Några bilder på en liten del av framstegen vi har gjort i Björnsjö station och på modelljärnvägarna.